Viklatuotteita

Viklaliitto hankkii aina silloin tällöin Vikla-aiheisia tuotteita jäsenmyyntiin.
Tähän on kerätty niistä muutamia. Varsinaista varastoa ei pidetä vaan tilaus on syytä tehdä tehdä silloin, kun tuote tulee myyntiin.

Varustetoimikunta ottaa vastaan hyviä ideoita (kai.saarheloatgmail.com)

  • Historiikkikirja | snipe.fi/fi/node/746
  • Puffi | http://snipe.fi/fi/node/1319
  • Pipo | http://snipe.fi/fi/node/1316
  • Purjehdusliivi | http://snipe.fi/fi/node/1383

    teksti ja kuvat: kaisaarhelo