Varausohje Mojo

Tämä varausohje koskee Helsingissä HSK:lla säilytettävää Persson viklaa vuodelta 1999, nimeltään Mojo, FIN29629, jonka Viklaliitto sai lahjoituksena huhtikuussa 2020. Ohjeessa määritellään veneen käyttäjän (Varaaja) ja Viklaliiton (Vuokraaja) oikeudet ja velvollisuudet. Ohjeen tarkoituksena on turvata toimiva vene myös seuraaville käyttäjille.

Veneen ja viklaliiton toiminnan tarkoitus
Viklaliiton tavoitteena on pitää Viklaluokka elinvoimaisena järjestämällä harjoitus- ja kokeilumahdollisuuksia, kilpapurjehduksia sekä tarjoamalla opastusta ja informaatiota. Tätä tavoitetta tukemaan ja uusien harrastajien houkuttelemiseksi Viklaliitto tarjoaa Mojoa niille, jotka haluavat päästä kokeilemaan viklapurjehdusta sekä tutustua luokan laivue- ja kisatoimintaan. Venettä voidaan vuokrata myös pidemmäksi ajaksi harjoittelu- ja kisatoimintaan tosimielellä liikkeelläoleville.

Osapuolet

 • Varaaja
  Varaaja on henkilö, joka tekee sopimuksen Vuokraajan kanssa veneen vuokraamisesta kokeiluun
 • Vuokraaja
  Suomen Viklaliitto ry. – Finlands Snipe Förbund rf. toimii Vuokraajana. Varauksia hoitaa Viklaliiton hallitus (hallitusatsnipe.fi) ja kalustovastaava (nimetään myöhemmin).

  Kipparin kokemuksen varmistaminen
  Veneen kipparilla tulee olla riittävä osaaminen ja kokemus kevytveneen käytöstä vallitsevissa tuuli- ja aallokko-olosuhteissa. Mikäli näin ei ole, veneessä tai sen välittömässä läheisyydessä tulee aina olla mukana Viklaliiton edustaja mahdollisten vaurioiden välttämiseksi ja turvallisuuden takaamiseksi. Mojon Kipparin ei välttämättä tarvitse toimia ko. veneen ohjaajana. Kokemus varmistetaan Varaajan ja hallituksen välisessä keskustelussa, kun varauksesta sovitaan ensimmäistä kertaa.

  Vastuu
  Varaaja vastaa veneen käytöstä omalla vastuullaan ja sitoutuu siihen sekä tämän varausohjeen sääntöjen noudattamiseen varausta tehdessään.
  Varausjärjestelmä – Whatsapp ”Snipe Finland Mojo”
  Venevarausjärjestelmän kautta voit varata veneen käyttöösi. Varaukset tehdään Viklaliiton Whatsapp-ryhmässä ”Snipe Finland Mojo”. Varaaja pyytää hallitukselta päästä ko. ryhmän jäseneksi. Sen jälkeen Varaaja maksaa varauksen Viklaliiton tilille ja kirjaa varauksensa suoraan ko. ryhmään Whatsappiin joko itse tai jos se on mahdotonta, henkilön toimesta, jonka kanssa varauksesta on sovittu. Varaukseen merkitään Varaajan nimi varauksen päivämäärä ja aloitus- ja lopetuskellonajat, jolloin varauslistasta on nähdä varaustilanne. Varausjärjestelmän käytön laiminlyönti saattaa johtaa käyttöoikeuden eväämiseen.

  Käyttöraportti
  Jokaisen käytön jälkeen Varaaja kuittaa käytön jälkeen whatsapp-sivulle ”havaitut puutteet: xxx / ei havaittuja puutteita”. Isommista ongelmista on syytä ilmoittaa myös hallitukselle. Varaaja pyrkii korjaamaan mahdolliset puutteet ensijaisesti itse ensi tilassa. Lisäksi Varaaja sitoutuu maksamaan vakuutuksen omavastuun, mikäli hajottaa veneen tai sen varusteita huolimattomalla käytöllä.

  Hinnat
  Ensimmäinen kokeilukerta on maksuton. Seuraavat kerrat ovat maksullisia ja vuokratulot käytetään veneen ja varusteiden kunnossapitoon. Varuastilanteen salliessa myös pidempiaikainen käyttö on mahdollista niille, jotka pohtivat kilpailutoimintaan osallistumista, mutta haluavat ensin kerätä kokemuksia ennen oman veneen hankintaa. Yksinoikeutta ei myönnetä vaan myös muilla kiinnostuneilla on oikeus käyttää venettä varaussysteemin perusteella. Lisäksi Viklaliitolla on oikeus käyttää venettä TrySnipe- ja muissa vastaavissa tilanteissa.

  Käyttötapa

 • Kokeilukerta 1: veloituksetta, jäsenmaksua ei edellytetä ensimmäisellä kokeilukerralla
 • Kokeilukerrat 2-x: 15.00 e/krt, jäsenmaksu edellytetään
 • Puoli purjehduskautta: 1-2 kertaa/vko, 250.00 e, jäsenmaksu edellytetään
 • Koko purjehduskausi: 1-2 kertaa/vko (jos useita varaajia) 500.00 e + jäsenmaksu
 • Kisakäyttö: 30.00/pvä + jäsenmaksu
 • Maksut Viklaliiton tilille ennen käyttöä

 • Osuuspankki: FI34 5723 0210 0139 05 tai
 • MobilePay: 33055
 • Varaussopimuksen syntyminen
  Varaussopimus syntyy, kun Varaaja käyttää varausjärjestelmää, varaa veneen ja/tai maksaa varausmaksun.
  Viklaliitolla on mahdollisuus muokata näitä sääntöjä tarvittaessa kauden aikana.

  Tästä ohjeistuksesta ja veneen käytöstä voi antaa ideoita ja kehitysehdotuksia osoitteeseen hallitus (a) snipe.fi. Ohjeen viimeisin versio löytyy www.snipe.fi sivuilta.

  Päivitetty 20200621 | kaisaarhelo

  Luokittelu: