Tutustu Viklapurjehdukseen | Esittelytilaisuus Marjaniemen Purjehtijoille | MP | 17.3.2016

Viklaluokan toimintaa esitellään MP:n jäsenille seuran vuosikokouksen yhteydessä.

Viklaluokan esittelytilaisuus 17.3.2016

Paikka: MP, Helsinki
Aika: kysy Pasilta
kontakti: Pasi Kalliala | pkallialaatbeckman.com |0504010630

kuva: Pasi Kalliala ja Mai Järvinen Helsingin Regatassa 2015 (photo AnuStreng)

Tapahtumat: