Viklavuosi 2016

PDF-liitteestä löydät tiivistelmän Viklavuodesta ja linkit varsinaisiin uutisteksteihin

teksti: 20170112 | kaisaarhelo
kuva: Viklaliitto