Varausohje Mojo vikla

PURJEHDI VIKLAA ILMAN OMISTUSTA
Viklaliitto tarjoaa mahdollisuuden päästä purjehtimaan Viklalla Lauttasaaressa Helsingissä vain Mojo-jäsenmaksun hinnalla, ks. linkki jäsenmaksut. Kustannus on todellakin edullinen, kun huomioidaan veneen ja varusteiden hankinta-, säilytys- ja ylläpitokulut kesällä ja talvella.

OHJE
Tämä varausohje koskee Helsingissä HSK:lla säilytettävää Mojo-nimistä Viklaa, Persson Snipe FIN29629 vuodelta 1999. Viklaliitto sai Mojon lahjoituksena huhtikuussa 2020.

Ohjeessa määritellään veneen käyttäjän (Varaaja) ja Viklaliiton (Omistaja) oikeudet ja velvollisuudet. Ohjeen tarkoituksena on turvata toimiva vene myös seuraaville käyttäjille.

OSAPUOLET

 • Varaaja
 • Varaaja on henkilö, joka tekee sopimuksen Viklalìton kanssa veneen käyttämisestä.

 • Omistaja
 • Suomen Viklaliitto ry. – Finlands Snipe Förbund rf. käyttövarauksen myöntäjänä. Varauksia hoitaa Viklaliiton hallitus (hallitusatsnipe.fi).

  KIPPARIN KOKEMUKSEN VARMISTAMINEN
  Veneen kipparilla tulee olla riittävä osaaminen ja kokemus kevytveneen käytöstä vallitsevissa tuuli- ja aallokko-olosuhteissa. Mikäli näin ei ole, veneessä tai sen välittömässä läheisyydessä tulee aina olla mukana Viklaliiton edustaja neuvojana mahdollisten vaurioiden välttämiseksi ja turvallisuuden takaamiseksi. Kokemus varmistetaan Varaajan ja Viklaliiton edustajan välisessä keskustelussa, kun varauksesta sovitaan ensimmäistä kertaa.

  VASTUU
  Varaaja vastaa veneen käytöstä omalla vastuullaan ja sitoutuu siihen sekä tämän varausohjeen sääntöjen noudattamiseen varausta tehdessään.

  VARAUSJÄRJESTELMÄ – Whatsapp ryhmä ”Snipe Finland Mojo”
  Venevarausjärjestelmän kautta voit varata veneen käyttöösi. Varaukset tehdään Viklaliiton Whatsapp-ryhmässä ”Snipe Finland Mojo”. Varaaja pyytää hallitukselta luvan päästä ko. ryhmän jäseneksi. Ensimmäinen kokeilukerta on ilmainen, sen jälkeiset kerrat perustuvat Viklaliiton jäsenyyteen, ks. linkki Jäsenmaksut (http://snipe.fi/fi/node/23). Varaaja kirjaa varauksensa suoraan ko. ryhmään Whatsappiin joko itse tai jos se on mahdotonta, henkilön toimesta, jonka kanssa varauksesta on sovittu. Varaukseen merkitään Varaajan nimi varauksen päivämäärä ja aloitus- ja lopetuskellonajat, jolloin varauslistasta on mahdollista nähdä varaustilanne. Varausjärjestelmän käytön laiminlyönti saattaa johtaa käyttöoikeuden eväämiseen.

  KÄYTTÖRAPORTTI
  Jokaisen käytön jälkeen Varaaja kuittaa käytön jälkeen whatsapp-sivulle ”havaitut puutteet: xxx / ei havaittuja puutteita”. Isommista ongelmista on syytä ilmoittaa myös hallitukselle. Varaaja pyrkii korjaamaan mahdolliset puutteet ensijaisesti itse ensi tilassa. Lisäksi Varaaja sitoutuu maksamaan vakuutuksen omavastuun, mikäli hajottaa veneen tai sen varusteita huolimattomalla käytöllä.

  HINNAT
  Ensimmäinen kokeilukerta on maksuton.

  KIPPARIMAKSU
  Seuraavat kerrat edellyttävät Viklaliiton "Mojo-kippari" jäsenmaksun maksamista ja siitä kertyvät tulot käytetään veneen ylläpitoon. (80€ vuonna 2023).
  GASTIMAKSU
  Mojo-gastin suositellaan liittyvän gastijäseneksi, etenkin jos purjehduskertoja on enemmän kuin yksi.
  KISAMAKSU
  Jäsenmaksun lisäksi ranking- ja SM-tason kilpailuissa maksetaan kisamaksu (30 €/pvä vuonna 2023).

  Varaustilanteen salliessa myös pidempiaikainen käyttö on mahdollista. Päällekkäisvaraustilanteessa etusija annetaan niille, jotka pohtivat kilpailutoimintaan osallistumista, mutta haluavat ensin kerätä kokemuksia ennen mahdollista oman veneen hankintaa. Yksinoikeutta ei myönnetä vaan myös muilla kiinnostuneilla on oikeus käyttää venettä varaussysteemin perusteella. Lisäksi Viklaliitolla on oikeus käyttää venettä TrySnipe- ja muissa vastaavissa tilanteissa.

  Lidätietoja: hallitusatsnipe.fi

  MAKSU VIKLALIITON TILILLE ENNEN KÄYTTÖÄ

 • Osuuspankki: FI34 5723 0210 0139 05 tai
 • MobilePay: 33055
 • VARAUSSOPIMUKSEN SYNTYMINEN
  Varaussopimus syntyy, kun Varaaja käyttää varausjärjestelmää ja varaa veneen. Viklaliitolla on mahdollisuus muokata näitä sääntöjä tarvittaessa kauden aikana.

  Tästä ohjeistuksesta ja veneen käytöstä voi antaa ideoita ja kehitysehdotuksia osoitteeseen hallitus (ät) snipe.fi. Ohjeen viimeisin versio löytyy www.snipe.fi sivuilta.

  VIKLALIITON TOIMINTA-AJATUS
  Viklaliiton tavoitteena on pitää Viklaluokka elinvoimaisena järjestämällä harjoitus- ja kokeilumahdollisuuksia, kilpapurjehduksia sekä tarjoamalla opastusta ja informaatiota. Tätä tavoitetta tukemaan ja uusien harrastajien houkuttelemiseksi Viklaliitto tarjoaa Mojoa JA Kotkan viklaa niille, jotka haluavat päästä kokeilemaan viklapurjehdusta sekä tutustua luokan laivue- ja kisatoimintaan. Venettä voidaan vuokrata myös pidemmäksi ajaksi harjoittelu- ja kisatoimintaan tosimielellä liikkeelläoleville.

  Kotkan Viklalaivue ylläpitää toista lainaviklaa ja sen käytöstä voi tiedustella hallitusatsnipe.fi osoitteesta.

  Päivitetty 20230621 | kaisaarhelo
  kuvat: kaisaarhelo

  Luokittelu: