Suomen Viklaliitto ry - Finlands Snipeförbund rf säännöt vuodelta 2017

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

... Yhdistyksen tarkoitus on Viklapurjehduksen edistäminen Suomessa. Tähän päämäärään se pyrkii harjoittamalla tiedotus- ja valistustoimintaa sekä edistämällä kotimaista ja kansainvälistä kilpailutoimintaa...

Sääntökokonaisuus löytyy alla olevasta pdf-linkistä, mutta alla listattuna muutamia tärkeimpiä muutoksia.

Olennaisin muutos 5§

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Vuosikokous vuosittain maaliskuun loippuun mennessä ja vaalikokous heinä-lokakuussa hallituksen määräämänä päivänä. Vaalikokous pyritään pitämään SM- tai ranking-kilpailun yhteydessä.

Vuosikokouksessa (talvikokous)

1. Esitetään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto
2. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta
3. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
4. Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten esittämät asiat

Vaalikokouksessa (kesäkokous)

1. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä. Valitaan hallituksen puheenjohtaja eli kansallissihteeri, jos hän on erovuorossa (kaksivuotiskausi), sekä hallituksen jäsenet
2. Valitaan kaksi toiminnan tarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
3. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
4. Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten esittämät asiat

uutinen: 20150805 | kaisaarhelo
kuva: Kansainvälisen Viklaluokan juliste, pikkukuvassa Håkan ja Rikard Bjurström